Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

    Quay Về

Diệu Tuyền


Đừng nhìn xa, em ơi, em có biết,

Hãy quay về, nghe hơi thở trong tâm

Hãy lắng nghe lời tha thiết âm thầm,

Đang nói nhỏ cùng em, lời âu yếm.

 

Về đi em, tim em đang chờ đợi,

Em trở về hòa cùng nhịp yêu thương,

 Về đi em, tim em đang chờ đợi

Về hòa chung giòng máu chảy, ruột mềm

 

Về đi em, chân em đà mõi mệt,

Trách em rằng, sao em chẳng thương thân

Về đi em, chân em đang rên siết

Gọi em về, ngồi an tỉnh tâm thần.

 

Về đi em, hòa chung tim và máu

Nguyện trọn đời, cùng hơi thở yêu đương.

Về đi em, tim em không lỗi đạo,

Thiết tha tim, cùng hơi thở chung đường.

 

                                               Lancaster Pa. Oct. 03.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/quayve_DT.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang