Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

   Nghiệp

Diệu Tuyền


 

   

Mất rồi tất cả đó em,

Mất rồi vọng tưởng êm đềm vở tan

Buông tay chẳng chút phàn nàn

Hiểu ra vì nghiệp khổ nàn chẳng vương.

                                                                     

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nghiep_DT.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang