Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

TRĂNG SÁNG

HT. Thuyền Ấn


Năm tháng qua rồi trăng sáng lên.
Không gian lồng lộng hồn mông mênh.
Xuân về thay áo muôn hoa nở.
Ai đứng nhìn trăng, trăng nghiêng nghiêng.
Ta đứng bên đồi say ngăm trăng.
Bao la sáng chói ngọn thiền đăng.
Lá vàng lác đác rơi rừng vắng.
Phật quả viên thành mộng chúng tăng.
Một sáng lạnh lùng đầy gió sương.
Đâu đây tiếng sáo vọng quê hương.
Xa xuôi vời vội hồn dân tộc.
Mẹ chết lâu rồi con nhớ thương.
Nhớ thương đồng vọng khắp không gian.
Chim chóc hát ca với gió ngàn.
Đâu đó thiền sư đang tỉnh tọa.
Để hồn trầm lắng vọng mênh mang.
Đêm vắng trời trong trăng hiện về.
Trần gian mang nặng kiếp điên mê.
Tử sinh đốt cháy tan từng kiếp.
Biển khổ nổi chìm nghe chán chê.
Tĩnh lặng vắng yên tâm hư không.
Trùng trùng sóng vỗ biển mênh mông.
Chân như một thể dung tất cả.
Trăng sáng khắp rừng, khắp núi sông.

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang