Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Việt Nam quê Mẹ

Bạch Ngọc


 

Lâu rồi không được về thăm

Việt Nam đất nước quê hương tuyệt trần

Mẹ con tóc đã bạc dần

Thời gian cũng sẽ lần lần phũ sương

Việt Nam nhớ lắm người thương

Lời ca tiếng hát quê hương ngọt ngào

Nhớ ai dòng lệ tuôn trào

Lòng thương quê Mẹ dạt dào hồn con

Việt Nam hùng vỉ núi non

Danh lam thắng cảnh nét son đậm đà

Quê hương dân tộc mặn mà

Trái tim bất diệt món quà thiêng liêng

Bao lần đất nước ngã nghiêng

Con đây mang nỗi sầu riêng một mình

Mong sao đất nước an bình

Ai ai cũng sống chân tình với nhau

Việt Nam xa cách lòng đau

Còn hình bóng Mẹ con mau quay về

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vietnamqueme.htm 

 

 

 


Vào mạng: 11-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang