Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Cảm tác

(Kính tặng anh Nguyên Chơn)
Thích Vạn Hạnh

Ghé thăm Tu viện chiều nay
Gặp thầy chưa nói đã say mùi Thiền
Không gian Dịch xá u huyền
Một mình thầy với bút nghiên sửa bài
Anh em còn có một hai
Huệ Quang tu viện một mai... hay là...
Bây giờ bận phải đi xa
SUỐI NGUỒN mừng đón Phật-đà giáng sinh
Cho hay tình với vô tình
Điểm đôi nét nhớ đệ huynh ngày nào
Thời gian sóng vỗ lao xao
Thuyền ra khơi vượt ba đào thế nhân
Vô thường cuộc thế phù vân
Chắp tay đảnh lễ Năng Nhân tuyệt vời
Mải mê ai giữa chợ đời
Rửa lòng cung đón đất trời hôm nay
Mùi Thiền ngan ngát hương bay
Huệ Quang sáng tỏa mừng ngày Đản sinh.

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang