Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thu Đến Chậm
Thích Hạnh Niệm
 

Mùa thu năm nay đến chậm

Lá vàng còn ánh trên cành

Lâu lâu một cơn gió thoảng

Vàng thu theo gió như tranh

Tôi người xứ xa mới đến

Yêu thu nên tạm dừng chân

Đổ lại bên thành phố gió (Chicago-windy city)

Dạo bước dọc hồ …chigan (Michigan)

Cơn gió thổi qua - lành lạnh

Ô kìa! Mấy lá lìa cành

Một chiếc thuyền buồm nho nhỏ

Về đâu giữa nước trời xanh

Con đường bờ hồ hun hút

Cuối đường đều nét cong quanh

Đưa mắt nhìn về xa tít

Quê hương giờ có an lành ?!!

Chùa Trúc Lâm, Chicago

5.11. 2009

 

 


Vào mạng: 01-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang