Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Lá Thu

Diệu Tuyền


 

Thu về theo ngọn heo may

Lá vàng lả tả tung bay ngập đường

Chân không quét lá phố phường

Lòng không tiếng nói, áo hường nhuộm nâu

 

Cảnh thu, là úa đủ màu

Bức tranh xanh đỏ, ẩn nâu, tím, vàng

Vô thường hiện đến rỏ ràng

Dệt lên những chiềc áo vàng cùng nâu

 

Để cho đời gọi thu sầu

Áo vàng quét hết lá nâu gom về

Đốt lên ngọn lửa hương quê

Đốt lên tất cả não nề đời em

Đốt thành tro, bụi ngoài hiên

Đốt đi lưu luyến của miền trần gian

 

Lá vàng theo gió ca vang

Lời ca thấm thiết, hòa đàn Diệu Kinh

Ca trong gió sớm bình minh

Ca trong tiếng mõ hòa kinh ban chiều

Luân hồi kiếp kiếp, thật nhiều

Lời kinh sinh tử nhiểu điều hòa ca

 

Ca rồi để thấm lòng ta

Ca rồi theo đó, chuyển ra tu hành

Ca rồi để độ sanh linh

Ca rồi đổi dạng, đổi hình mai sau

 

Để khi trời nhuộm lá màu

Hồn em không có dạt dào vấn vương

Hồn em ở tận tha phương

Không còn sinh tử, mãi vương cuộc đời

 

Mai nầy lá rụng, nước trôi

Thân em không cuốn trong đời lầm than

Mai nầy lá rớt bên đàng

Hồn em cao vút muôn ngàn dặm xa

Ngút ngàn cao, tận phương xa

Thênh thang một cõi, tâm đà bình an

                         Lancaster, Pa.
                         Oct. 05/04.
 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/lathu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang