Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Đoá Vô Ưu
 
Tháng tư về thoang thoảng hương sen
Con lễ Phật nghe sông Hằng vỗ sóng
Cõi trầm luân con chìm trong ảo mộng
Đón Phật giáng trần con mở rộng lòng con
 
Vườn Lâm tỳ ni còn mãi mãi âm vang
Tiếng chim Ca lăng và Rồng vàng phún thuỷ
Cây Vô ưu cũng rúng mình hoan hỷ
Rộ hoa vàng vạn kỷ ngát hương thơm
 
Cõi người ta còn rạng rỡ đẹp hơn
Trong ánh tuệ và muôn vàn diệu pháp
Cỏ nội hoa ngàn cũng tụ về hội họp
Toả ngát hương từ mẫn nạp chúng sanh
 
Con cúi hôn lên đất mẹ an lành
Nghe giữa đại ngàn long lanh tiếng hát
Giữa thinh không Ưu Đàm ngào ngạt
Đấng thiên nhơn kỳ vĩ đã ra đời.

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang