Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Buổi học đầu tiên có sắc nắng đôi miền

Dăm tiếng nói mặn nồng của đồng quê gió cát

Những gót chân  kia đã một thời phiêu bạt

Cùng tụ hội nhau về trong dào dạt thương yêu.

 

Chiếc áo thâm nâu phụng sự cuộc đời

Huynh ở biển khơi đệ nơi núi rừng hùng vĩ

Aùnh mắt xanh trong chưa hệ luỵ ưu phiền.

Chung một giảng đường học giáo pháp vô biên

 

Cánh cửa mở ra một phạm trù chân lý

Nhận thức đạo đời trong học vị quê hương

Vạn hạnh đây ngôn ngữ nét tư lương

Yêu biết mấy những nẻo đường đại học!

 

Phạn ngữ Pa li  ôi ! bao phương trời mộng mị

Nét chữ cong vòng như những bước ta đi

Hạnh phúc khổ đau tựa như cánh thiên di

Ta  hãy cố vươn lên vì ngày mai đạo pháp. 

( Viết trong ngày khai giảng
của Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. Hcm)

 


Vào mạng: 1-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang