Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
An Cư Vui Đạo
Thích Quảng Lực
An cư vui đạo hãy tùy duyên
Đến khi kiểng đánh nhớ dậy liền
Cùng nhau vân tập nghiêm trì tụng
Lợi lạc ta người khắp mọi miền.

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 27-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang