Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Nín Đi Em

Diệu Tuyền


 

Lời Thầy đã dạy,

Đừng nhìn ở đâu xa:

Anh chính là bản thân ta,

Em chính là tâm hồn của ta.

 

Nín đi em,để lòng thôi đau đớn,

Bỏ đi em, để quên tủi, quên sầu,

Quên đi em, để lòng thôi lưu luyến

Im đi em, để nghe tiếng ve sầu.

 

Nín đi em, để khô đi giòng lệ

Quên đi em, để rơi hết não nề

Ngồi đi em, lắng nghe từng hơi thở

Trong không gian im vắng, để quay về.

 

Em thấy chăng, ngoài kia đang binh lửa

Chiến trường kia đang bốc khói câm hờn,

Em thấy chăng, ngoài kia đang than khóc,

Đạn đang bay, lửa rực cháy tâm hồn..

 

Em thấy chăng, xác bỏ, chẳng mồ chôn

Đời chẳng lặng, cửa tan, nhà sụp nát

Ngoài xa kia bao kiếp người phiêu bạt

Cỏi nhân gian, đang sụp đổ, hoang tàn.

 

Em thấy chăng, những thù hận chứa chan

Lòng phẩn nộ chỉ gây thêm thù nghịch,

Trở lại đây, ngồi im trong tỉnh mịch

Đừng than van, đừng trách móc nữa em

 

Để hồn sâu trong tận cỏi im lìm

Tìm nơi đó, sự bình yên tâm trí

Lời Phật xưa, dạy ta trong luân lý,

Hãy tu hành, để xóa bước trầm luân

 

Bỏ đi em, giủ sạch hết bụi trần

Không dấu vết niềm đau và khổ hạnh

Trong tâm em, niềm vui về tha thiết

Để em cười như tiếng pháo ngoài sân

 

Để mai đây khi nhẹ bước đường trần

Thân còn thấy có tâm ngồi bên cạnh

Dù ngàn năm thân xác anh khổ hạnh,

Là nghìn đời còn thấy dâu chân tâm...

 

 Lancaster Pa. 04.10.03.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/nindiem.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang