Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHUÔNG GỌI HỒN MÊ

Thích Thiện Lợi


Boong boong…

Hỡi hồn hoang

Trong chiều vàng màu lửa

Tàn tạ tiêu điều

Trong một kiếp cô liêu !

Boong boong…

Nhịp tỉnh thức

Ven theo mây gió

Thổi vào cơn mê dầy đặc

Trầm luân giữa những tháng ngày !

Boong boong…

Nay phút chốc

Vén màn ngu dại

Đón vào gió mới đầu xuân

Hoa nở cõi lòng riêng đâu đó

Từ lâu tưởng đã không còn !

Boong boong…

Đứng dậy đi về thăm quê Mẹ

Vườn xưa rộn ngập tiếng chim

Hương xông ngàn núi

Mẹ ơi con đã quay về !

Boong boong…

Hả hê trong một nụ cười

Nữa đêm thức dậy nghe người ngàn năm !

 

 

 


Vào mạng: 12-07-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang