Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
XUÂN KHÁCH THIỀN

Thích Nhật Từ


 
UYÊN THUYÊN ĐẠO MẦU
Xuân đi, xuân lại trở về,
Dòng đời xoay chuyển không hề lặng yên.
Tình xuân dâng cả nỗi niềm,
Chim cười, hoa nở, uyên thuyên đạo mầu.
 
 
XUÂN KHÁCH THIỀN
Mai vàng hé nở sum xuê,
Khách thiền đâu bận xuân về hay chưa.
Buông "sắp đến," bẳng "xa xưa"
Sống trong hiện tại, không thừa không dư.
Rỗng rang một cõi suy tư,
Hoa đời kết nụ, lòng từ ngát hương.
 
 
XUÂN NÀY VÀ XUÂN XƯA
Sừng sửng non cao một góc trời
Bạn cùng nhật nguyệt, chẳng đơn côi
Xuân này cũng vẫn xuân xưa ấy
Cánh én tầng xanh bẳng chuyện đời!
 
 
TẾT THIÊN NHIÊN
Phong cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời
Cây xanh, gió mát hiện nơi nơi
Thiền tăng đất khách lòng thanh thản
Tết đến mai vàng trổ đẹp tươi.
 
 
MÂY BAY GIÓ THỔI
Đường xưa cảnh vắng hắt hiu,
Anh đào chớm nở dập dìu lối đi,
Xuân về, gió núi rầm rì,
Mây bay gió thổi có chi bận lòng.
 
 
THUNG DUNG THÁNG NGÀY
Mùa xuân rộn rã trôi qua,
Con đường xưa vẫn mặn mà thủy chung.
Sự đời tạm bợ vô cùng,
Bận chi được mất, thung dung tháng ngày.

 

MONG
Mong cho xuân mãi tươi xanh,
Mong cho đời mãi tinh anh hương trầm,
Mong cho đạo tỏa thậm thâm,
Tình đời chiếu sáng, nhân tâm rạng ngời.
 
 
NGUYỆN CẦU NGÀY XUÂN
Con quì xin đức Như Lai,
Cho muôn loại sống khoan thai dòng đời.
Chúng sanh an lạc, thảnh thơi,
Nương chân tâm để rạng ngời pháp thân.
 
Con cầu tất cả xa gần,
Ra nhà tục lụy, cạnh thành chân như.
Mong cho tâm nở lòng từ,
Tình thương trang trải, thản thư mọi miền.
 
Con cầu tất cả nhân thiên,
Xóa tan phân biệt, cho liền núi sông.
Con nguyền tất cả tâm đồng,
Dựng thành cực lạc tại lòng thế gian.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang