Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

       TRÊN

Diệu Tuyền


 

NỮA KHUYA ĐỨC PHẬT VÀO ĐỜI 

TRÊN ĐÔI CÁNH HẠT TUYỆT VỜI LÊN TRĂNG.

Trên trời cao vút chị hằng,

Nữa khuya chiéu xuống ánh trăng nhiệm mầu

 

Nữa đời tăm tối, đêm thâu

Đêm em khơi ngọn đèn dầu đọc kinh

Khơi nhiều ánh sáng nguyên hình

Để em rỏ nét chân kinh mà lần.

 

Bỏ đi tăm tối, tham, sân

Bỏ đi tất cả ngu đần chúng sinh

Hiện lên rỏ bóng và hình

Để em thấy rỏ tâm kinh mà về.

 

Trên trời cao vút mọi bề

Tiền, tình có đó cũng về tay không

Đạo, đời em bước thong dong

Đạo còn đậm nét, đời không còn gì

 

Để em quyến luyến, sầu bi.

Mai nầy bỏ hết, có chi đau buồn.

Em không quên hêt cội nguồn

Vì đâu nước chảy, mưa tuôn trên đời.

 

 

Nữa đời em hiến cho đời,

Nữa đời còn lại là thời cho em

Nữa đời tăm tối không yên,

Nữa đời còn lại em chuyên tu hành.

 

Nữa đời chín chử dưởng sanh

Trả ơn cúc dục trưởng thành em ghi,

Nữa đời còn chỉ đạo nghì

Để em bước hết lối đi cuối đời.

 

Để thân khoẻ mạnh tuyệt vời,

Để tâm tươi mát như lời Phật khuyên

Tu hành, hạnh nguyện em chuyên

Để mai hết nghiệp tâm liền ẩn không.

 

Lancaster Pa. April 24.03

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tren.htm

 

 

 


Vào mạng: 01-02-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang