Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tôi.............

Diệu Tuyền


 

                              Quay mình vào vách tìm tôi

Cái tôi từ thuở nằm nôi đến giờ

 

Tâm linh đã có bao giờ

Từ chân không đến, mịt mờ biết đâu

Ta là ai, ở trong đầu

Đến từ cha mẹ thả cầu gieo duyên

 

Duyên lành, duyên dử, duyên hiền

Mười hai bến nước, đò thuyền đẩy đưa

Để đời nắng sớm, mưa trưa

Sáng vui cùng cháo, muối dưa sương chiều

 

Cảnh đời vui ít, buồn nhiều

Lòng ta đây có nhiểu điều hờn căm

Lòng người xuôi ngược xa xăm

Ta đây có những ngàn năm hận sầu ?

 

Bới tìm trong tận thâm sâu

Lòng ta si, hận, tham, sầu, có, không

Tìm ra ngủ giới trong lòng

Ta đây có giử một lòng thệ xưa

 

Giòng đời cuồn cuộn đẩy đưa

Lòng ta có giử, có chừa được không

Đêm đêm sóng gió ngập lòng

Tối trời yên tỉnh, sạch trong tâm hồn

 

Quán thiền trong bóng hoàng hôn

Để lòng lắng xuống, sóng cồn phẳng yên

Hồn yên như tấm lòng hiền

Dù đời vùi dập, triền miên không ngừng

 

Lặng nhìn, giòng lệ đã ngưng

Không còn xuôi chảy, chẳng mừng, chẳng vui

Tâm hồn thôi hết ngậm ngùi

Không còn đau đớn khôn nguôi trong lòng

 

Đầu mùa đông, cuối mùa đông

Cái tôi trong những sóng lòng đó thôi

Tôi cao, tôi thấp hơn người

Tôi là nổi khổ mà đời chạy xa

 

Nhập vào tôi của người ta

Đâu là tôi thật, giả là tôi ai

Ai, tôi, chỉ một, không hai

Bây giờ còn đó, mai đây đâu còn.

 

Lancaster Pa. Nov. 05.04..........

 

                                                                                                      

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/toi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang