Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Thân Rác

Diệu Tuyền


 

Rác rơm theo phận rác rơm

Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao

Trót sanh làm phận má đào

Lại thêm nghèo khổ, làm sao vẫy vùng

Vòng trời thật lắm mông lung

Đưa vòng tay với, chỉ khung thân người

 

Cũng cùng một kiếp trên đời

Sao ta quá khổ, mà người lại vui

Kiếp nào ta đã ngũ vùi

Kiếp nào tạo nghiệp vì đui tâm hồn

Kiếp nào đã sống ác ôn

Gieo nhân cay đắng, làm hồn thương đau

 

Bây giờ trách đất, trời cao

Sao không quay lại nhìn vào trong tâm

Những gì chất chứa âm thầm

Còn ghi trong đó rể, mầm ngày xưa

Nhìn đi, để có lọc lừa

Những gì tốt, xấu ngày xưa lở làm

 

Lở gây nghiệp ác vì tham

Lở vì sân hận, giờ kham khổ nầy

Lở vì thuở trước mê say

Thỏa lòng luyến ái, tràn đầy tấm thân

Giờ đây mắc phải nợ nần

Giờ đây phải trả, để thân đọa đày

 

Anh hùng tạo nghiệp xưa nay

Thân làm, tâm chịu, đọa đày chẳng than

Nợ vay phải trả nghìn vàng

Vay rồi phải trả đến ngàn năm sau

Đời đời, kiếp kiếp, trước, sau

Làm thân rác đến khi nào trả xong

 

Để hoa hút rác trổ hồng

Để hoa thấm nhụy, trong lòng xinh tươi

Để người ngắm ngắm, vui cười

Hồn hoa trong rác, để đời đổi thay

Rác rơm sẽ có một ngày

Làm hoa cúng Phật, nhụy đầy ngát hương.

                             10/18/04.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thanrac.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang