Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Đường vào thiên thu

Thích Thiện Hữu


Nước mắt đọng ngàn thương
Khóc ngày mãi ly hương
Dáng ai còn vang bóng
Quê nhà tình thiên lương

Nhân sinh vẫn mịt mù
Bao đau khổ ngục tù
Đơn côi rồi tuyệt đối
Mở đường vào thiên thu

Trần đời vẫn ngát hương
Hoa đạo nở bên đường
Chân như là hạnh phúc
Phấn bụi toả ngàn phương !

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang