Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Niềm an lạc trong mùa Hạ
Tỳ Kheo Thích Quảng Lực
Mỗi buổi sớm bình minh
Bầu trời vừa hé sáng
Cảnh vật như chợt tỉnh
Chào đón ngày mới sang.
Tại Hạ Trường Xá Lợi
Ban Tảo Sái chúng tôi
Bắt tay vào công việc
Quét hốt hoa lá rơi.
Khắp tất cả sân chùa
Hết thảy đều sạch sẽ
Không khí thật mát mẽ
Người thấy đều hài lòng.
Liền sanh tâm hoan hỷ
Mỗi thành viên trong ban
Đều cười tươi làm việc
Trong tinh thần đạo vị.
Từng bước chân chánh niệm
Nhẹ nhàng và êm diệu
Hòa với buổi bình minh
Không khí thật trong lành.
Hít vào tâm an ổn,
Thở ra lòng nhẹ nhõm
Nghe tinh thần thư thái
An lạc trong hiện tại.
Thân tâm được khinh an
Tu hành thêm tinh tấn
Tăng trưởng các thiện căn
Dần dần sanh phước huệ.
Đem hồi hướng chúng sanh
Đầy đủ các căn lành
Thấu rõ pháp chơn thật
Sống trong hào quang Phật.

Chân thành cảm ơn thầy Đồng Bổn đã gởi tặng bài thơ này. ĐPNN, 27-6-2000

 


Cập nhật: 1-7-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang