Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tình Dân Lạc Việt

Tấm Lòng Bậc Đại Thiền Sư

Kính tặng nhà thơ Mặc Giang
Lu Hà

Thầy đã làm thơ gủi tặng đời

Ngàn năm lịch sử nước non trôi

Theo dòng sông thắm hồn dân tộc

Chảy mãi âm thầm thương mãi thôi

 

Con cháu Rồng Tiên cõi tục truyền

Âu Cơ duyên ý Lạc Long Quân

Lòng trời trăm trứng ra trăm họ

Xuống biến lên rừng xây nước non

 

Văng vẳng thiên thu nợ vấn vương

Kià hồn Thục Đế khóc non sông

Bắc Nam một dải riêng bờ cõi

Dậy sóng Cửu Long gió Bạch Đằng

 

Thầy đã xuất gia nặng nghiã đời

Hồn thơ da diết trái tim ai

Thương yêu gói trọn ngàn câu chữ

Vạn pháp chân kinh giữ giống nòi

 

Một bậc Thiền Sư dạ sáng trong

Phật Đà thiên phú hạt minh quang

Điạ danh tên gọi còn lưu đọng

Chiến tích hào hùng thiên sử vang

 

Con đã đọc thơ kính phục ngài

Gieo vần xếp chữ dễ như chơi

Làm thơ như thể từ tiền kiếp

Mai ẩn thiên tư cõi luân hồi

 

Các tỉnh liên hồi một tứ thơ

Tên người tên cảnh gắn liền nhau

Cứ như duyên lý do trời định

Lịch sử hùng văn một diễn ca

 

Thơ thế bài ca vẳng mái chèo

Con thuyền bát nhã trí cao siêu

Sông thương vượt sóng soi bờ bến

Giác ngộ muôn loài thoát khổ đau

 

Con viết bài thơ kính tặng ngài

Lòng người viễn xứ chốn xa xôi

Hồn thơ chung một tình non nước

Máu đỏ da vàng vẫn chẳng phai....

 

Đức Quốc năm 2008 

 

 


Vào mạng: 05-07-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang