Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     

Diệu Tuyền


 •  

 •    Chị ơi, vì có quá nhiều

  Giờ đây mất hết, đứng điêu cỏi lòng

  Chị ơi, có hóa thành không

  Giờ không còn nữa, mặn nồng cũng tan

   

  Chị ơi, cuộc sống cơ hàn

  Không làm em khổ khi tan hết tình

  Em còn nếp sống tâm linh

  Để an vui sống cho tình riêng em.

   

                           Diệu Tuyền.

   

   

  Đời quá khổ, vì có nhiều cái có

  Đời quá đau, vì đã mất nhiều rồi

  Đời quá buồn, vì có những chơi vơi

  Làm tan nát cuộc đời trong hiện tại

   

  Có nhiều quá làm sao mà giữ mãi

  Từ tình yêu, của cải lẫn tiền tài

  Làm sao nhìn thấy rỏ ở trong ai

  Sự tinh khiết, không tình thương vật chất

   

  Vì có nhiều, nên lòng luôn ngây ngất

  Vì mãi ôm nên mòn mõi bao ngày

  Đời quá dài, nên rụng cả chân tay

  Không buông xuống, làm thân tâm mệt mõi

   

  Có quá nhiều, nên thân luôn sợ đói

  Sợ mất đi, mai nghèo khổ cả đời

  Khi hết rồi, làm sao sống an vui

  Luôn thương tiếc cho chuổi ngày tháng trước

   

  Có thật nhiều, làm sao luôn giử được

  Nét bình an, thanh thản ở tâm hồn

  Rồi một ngày, cũng sẽ bỏ rơi tuông

  Tay buông lỏng, hết rồi, còn đâu có

   

  Khi tàn cuộc, trỏ về nơi đâu đó

  Hết tiền tài, vật chất lẫn tình thương

  Trở về không, bước lạc lõng trên đường

  Đời sâu muộn, vì quá nhiều cái có.

   

                             Lancaster, Pa.

                             Feb. 16-2008

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/co.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang