Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Hoa khô kim cương

Thích Thiện Hữu


 

Cành khô mời gọi nắng
Ve vuốt chút thiên tình
Phất phơ hương thoảng nhẹ
Vang mãi đời nguyên sinh
 
Mưa nhỏ lời tí tách
Hoa ngọc trắng bên đường
Vẫy ve cười khúc khích
Nét đẹp mờ hơi sương
 
Nhành dương liễu ngàn hương
Vọng tiếng nói Pháp vương
Không tâm niêm cao vút
Diệu chiếu lời kim cương!

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang