Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Từ giã Thầy

Cư sĩ Thoại Hoa

 

Cắn môi, tự bảo mình đừng khóc,

Nước mắt sao vẫn cứ tuôn trào,

Ra xe, ngoảnh lại, nhìn mà xót,

Dáng vóc Thầy gầy yếu xanh xao.

 

Thôi cứ để chẩy xuôi dòng lệ,

Biết nói chi, con lặng cúi đầu,

                                        Thầy đứng xa, vẫy tay nhè nhẹ :

“Để Thầy về, con hãy đi mau!”

 

Biết bao giờ cùng Thầy tao ngộ,

Từ ra đi theo học xứ người,

Con nào quên pháp môn Cam Lộ,

Dù gian lao va chạm ngoài đời.

 

Từ bao năm Thầy về Tam Bảo,

Nay “Nhất Tâm” con đã đạt rồi.

Đêm tĩnh lặng, thắp hương trầm thảo,

Con vẫn nghe tiếng dạy, Thầy ơi!

 

 


Vào mạng: 01-12-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang