Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
HỘI NHẬP
Thích Nhật Từ

DỨT VỌNG
Thuyền đưa người sang sông,
Sang sông, thuyền vô dụng.
Đạo tỏ lúc tâm thông,
Dứt vọng!

VÀO ĐỜI
Chúng sanh lưới nghiệp bốn bề,
Cửa thiền sớm cạnh, bến mê xa dần.
Vào đời chư Phật phân thân,
Độ đời hết khổ, diệt trần vô minh.

ĐẠO
Đạo không phải ngôn ngữ,
Đạo không phải Phật, kinh,
Đạo như nguồn thử lữa
Tâm linh!

RẠNG NGỜI NHÂN GIAN
Yêu đời khổ, mến đạo vàng,
Ngược xuôi bảo táp, dọc ngang đất trời.
Từ bi rãi khắp muôn nơi,
Đạo đời chung sức rạng ngời nhân gian.

TA VỀ
Ta về vun gốc bồ-đề,
Cho cây thêm lá xum xuê đầu mùa.
Ta về quên hết chuyện xưa,
Cho đời sống đạo say sưa nhiệm mầu.

MỘT NIỀM THỦY CHUNG
Nắm tay hòa hợp một nhà,
Bắc Nam Trung ấy cùng là anh em.
Cùng nhau gắng sức ngày đêm,
Dựng xây đạo pháp, một niềm thủy chung.

TÀN TẬT
Rừng nhiệt đới khốn nguy,
Trong súng, dao: bắn chặt.
Rừng sự sống giảm đi,
Tàn tật!

VUN BÓN CUỘC ĐỜI
Cửa thiền giũ sạch lợi danh,
Gieo trồng phước huệ, chân tâm rạng ngời.
Ra tay vun bón cuộc đời,
Khổ đau tan biến, người người an vui.

AN LẠC
Búp sen tay tặng người,
Mong người mau thành đạt.
Búp sen tay tặng đời
An lạc!

VỮNG NHƯ ĐÁ NÚI
Bận chi được mất, khen chê,
Bận chi thành bại ê chề nhân gian,
Bận chi đau khổ, hân hoan,
Vững như đá núi trước làn tử sinh.

TÍM NGẮT
Bom đạn nổ rung trời,
Máu xương lền mặt đất.
Sao nỡ hoại cuộc đời,
Tím ngắt!

DẤN THÂN
Đuốc trí huệ, đạo từ bi,
Soi đường tục lụy, cho vơi khổ sầu.
Dấn thân trong chốn đạo mầu,
Ba ngàn thế giới một bầu chân như.

GIẢI THOÁT
Vắng mặt trong phút giây,
Ta chết liền khoảnh khắc.
Hiện hữu hiện tại đây:
Giải thoát!

TÂM PHẬT QUI ĐẦU
Suối nguồn bát-nhã trào dâng,
Cho vơi tục lụy, cho tan khổ sầu.
Một câu tâm Phật qui đầu,
Chuyển mê dứt vọng, thâm sâu đạo vàng
.

THÁNH THIỆN
Từng bước chân kinh hành,
Ngoài tai lời già chuyện.
Từng bước chân tâm thành:
Thánh thiện!

TÁM CHÁNH
Chỉ có một con đường
Đưa em về đất thánh.
Chỉ có một thiên đường:
Tám chánh!

VỤT MỞ
Ngồi ngay khi bạn ngồi,
Thở chính lúc bạn thở.
Sống thật bỏ chợ đời,
Vụt mở!

LẶNG YÊN
Nói ngay khi bạn nói,
Im chính lúc bạn im.
Nói im trong hiện khởi:
Lặng yên!

DỨT NGAY
Vay đời trong kiếp trước,
Trả đời ngay hôm nay.
Muôn vật ta từ khước:
Dứt ngay!

CHỤI LŨI
Máu đổ thành sông ngòi,
Xương chất cao thành núi.
Chiến tranh phá cuộc đời
Chụi lũi!

TỊNH THANH
Chiếc lá rơi, rơi nhẹ,
Cơn gió thoảng, thoảng nhanh.
Nhận ra, tâm bừng lóe:
Tịnh thanh!

MÊNH MÔNG
Từ bỏ đường khổ hạnh,
Thực hành con đường "trung."
Đường "trung" không góc cạnh:
Mênh mông!

LỚN NHANH
Làm thiện chớ tiếc nuối,
Như gởi tiền nhà bank.
Vốn còn, lãi bỏ túi,
Lớn nhanh!

HY SINH
Quan san đâu sờn chí,
Bảo táp há nhạt tình.
Sắc son vì chân lý,
Hy sinh!

BÃO BÙNG
Những gì còn sót lại,
Sau cuộc chiến hãy hùng ?
Núi xương cao oằn oại,
Bão bùng!

BAO LA
Tình yêu nguồn ích kỷ,
Tình thương sống vị tha.
Vô chung và vô thỉ:
Bao la!

TU VÀ YÊU
Đúng thật người tu chẳng biết yêu:
Yêu người tha thướt, dáng yêu kiều,
Tình yêu giới tính bao chiếm hữu,
Hai trái tim vàng một túp lều.

 

Ai bảo rằng tu chả biết yêu ?
Người tu bi cảm hơn người nhiều:
Yêu đời, yêu đạo, yêu nhân loại,
Chuyển cuộc trần gian hết dập dìu!

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang