Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

VẪN MỘT VẦNG TRĂNG

Thích Nữ Chân Nguyên
Lang thang mãi, nay con về quê cũ
Ngắm vầng trăng con tìm vết chân xưa
Hai ngàn năm chỉ khoảnh khắc thoi đưa
Vầng trăng tỏ vẫn vầng trăng một thuở.
 
Con về đây về ngược với thời gian
Hồi tưởng lại tháng ngày Cha lưu dấu
Kể từ lúc biệt ly cung điện báu
Cũng đêm trăng Cha vượt núi băng sông
Cha ra đi lòng dâng nỗi khát mong
Tìm lý đạo xoa khổ đau nhân thế
Đời phù hoa nổi trôi như bọt bể
Cha quyết đi tìm lý đạo thanh cao.
 
Kể từ đó xa cuộc đời huyên náo
Cha xả thân bao khắc khổ lao lung
Thân gầy đi huyết lực cũng dần cùng
Sáu năm chẳn, sáu năm hành thân thể
Nhưng Người hiểu tìm đạo đâu như thế
"Thân hoại rồi, ai chuyên chở tâm linh
Thân hoại rồi ai dìu dắt chúng sinh
Sáu năm chẳn ta thấy đâu lý đạo?"
 
Và đêm trăng Người lặng lẽ ra đi
Một lần nữa nguyện tìm ra ánh sáng
Nhưng lời nguyện có dễ đâu thực hiện
Ma chướng kia còn vây đuổi triền miên
"Tham sân si, Ôi! Chướng nhiệp oan khiên
Đường giải thoát! Ta quyết tâm chiến thắng".
 
Bốn mươi chín ngày đêm trong thinh lặng
Người trầm tư vòng sanh tử chúng sinh
Người trầm tư nẻo giải thoát vô minh
Nguyên nhân khổ từ đâu, Người đã rõ
Lại một đêm, trời thanh, trăng sáng tỏ
Người suy tư thấu triệt lý duyên sinh
"Kể từ đây, hỡi bóng tối u minh!
Ta đoạn tận , lục thông ta chứng đạt"
 
Trăng đêm ấy cùng Trời–người trổi nhạc
Vang khúc ca huyền diệu ánh từ quang
Ánh Từ Bi – ánh sáng đạo huy hoàng
Ánh Trí Tuệ _ của Bậc thành Chánh Giác.
 
Rồi từ ấy Người lên đường tế độ
Đời trầm luân, Người sống hạnh vị tha
Bốn lăm năm lưu dấu khắp sơn hà
Chúng sinh khổ, Người nguyền xin cứu khổ.
 
Ánh Đạo vàng Người ban rải muôn nơi
Đem tình thương dâng hiến trọn cho đời
Giòng sữa pháp ngàn năm tuôn chảy mãi
Như suối nguồn vi diệu chẳng hề vơi.
 
Nhưng biết đâu đời vô thường xoay vội
Người trở về cõi an tịnh chân như
Thân cát bụi trả về chốn thực hư
Để sanh chúng cả đất trời thương khóc
Trăng đêm ấy bạc trắng màu tang tóc
Cõi phù du, hoa rơi rụng không gian
Con thuyền đi để vết sóng ngập tràn
Trăng nhỏ lệ tiễn Người về cõi giác.
 
Trăng dẫu khuyết nhưng trăng nào xa vắng
Trăng lại tròn tặng ánh sáng huyền linh
Người cùng trăng đi hết cuộc nhân sinh
Dòng pháp bảo có vầng trăng hiển hiện
Người bây giờ xa trần gian vĩnh viễn
Pháp truyền đăng sáng mãi đến ngàn sau
Thời gian trôi lưu giáo pháp nhiệm mầu
Trăng thuở trước và bây giờ nào khác?!
 
Có những điều bình dị giữa thế gian
Giữa vũ trụ như loài vô tình ý
Trăng bình dị để hoá thành chân lý
Toả ánh vàng Chân – Mỹ hướng nhân tâm.
 
Vầng trăng này xin tặng chúng sinh chung
Một vầng trăng dõi theo thời Cha kính
Cũng vầng trăng Lăng-già huyền tịch tĩnh
Chỉ vầng trăng hiểu thấu cõi phù sinh.

 


Cập nhật: 1-1-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang