Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Sự Rơi Của Lá

Thích Nữ Giới Hương


 

Lá vàng ơi!

Hãy đợi Ta đôi chút.

Vội vàng chi

Mà nở lìa cành.

 

Ta muốn giữ

Những hình ảnh tuyệt vời

 của sự sống

Đang hiện hữu trên cành.

 

Không! Quy luật muôn đời vẫn thế.

Nghinh Đông, tiễn Thu

Đón Hạ, biệt Xuân.

 

Nắng vàng hong,

Gió phủ lạnh khắp trời.

Mưa vừa tạnh,

Tuyết lại giăng khắp phố.

 

Xin đừng cản sự rơi của lá

Sáng nay lá vĩnh viễn vượt thời gian

Bao dung cả tình yêu và tư tưởng.

 

Lá đã rơi sáng nay…

Nhưng âm thầm sự sống.

 

Lá sẽ khô…

Lá sẽ chết…

Nhưng chết trong sự sống.

 

Xin hãy ngắm nét kiêu sa của lá.

Russet ơi! Ta yêu màu của lá

Russet ơi! Ta chợt nhận ra rằng

Tiếng lá rơi trong tịch mịch hồn Ta…

 

Sự sống đến khi Người vừa chạm khẻ

Chiếc lá vàng vừa chạm gót chân Ta.

 

(Mưa tuyết đầu mùa tại Milwaukee, 22/11/07)

 


 

THE FALLING OF LEAVES
 
Oh! yellow leaves
Please wait a moment for me.
 
Why you are in such a hurry,
to leave from your nice branches.
 
I just want to hold on
The wonderful images
of the living,
that is existing on the branches.
 
Oh! No!
The truth of life, as always.
farewell Fall, welcome Winter
good bye Spring, welcome Summer.
 
Oh! bright sunshine,
Then a cold wind in the sky,
The rain has stopped,
And  now, lovely snowflakes just fall on the town.
 
Please do not stop the falling of leaves.
Today, in the morning, leaves come over the time forever.
Cover all the love and the thought.
 
This morning, although leaves just left their lovely branches
But still, there is a sign of living inside the sign of droping.
 
Oh! leaves will dry…
Oh! leaves will die…
There is a sign of the extinguishment in the arisen.
 
Just look at the beauty of leaves.
Oh, Russet! I love the beautiful images of  leaves.
Oh, Russet! I have found
the sound of leave is falling from my tranquil mind…
 
Life comes after as everyone knows,
as yellow leaves fall down just touching my feet.
First Snow in Milwaukee, November 22, 07
                                                                                          Thich Nu Gioi Huong

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/suroicuala.htm 

 

 

 


Vào mạng: 28-12-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang