Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XUÂN NHỚ AI
Kết duyên giữa cõi đất trời
Ðể tia nắng hạ gọi mời gió thu
Nhìn trong sương khói mịt mù
Chút hương xuân của công phu một lần
Xuân trong lạnh lẽo phân thân
Cuốn mình trong áo cả phần Pháp Hoa
Xuân đi khắp nẻo muôn nhà
Cho quên thực tại để mà nhớ ai
Thế trần em cũng lầm sai
Ðể tô vẻ đẹp, để mài bảo châu
Bao lần hối hả lên cầu
Tiếc chi ghe cũ nhuộm màu hữu-vô!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang