Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÐỪNG NÓI TIẾNG CHIA LY
Em xuống lên giữa dòng đời lang bạt
Nắm tay nhau chung hát một Phật thừa
Tháng ngày lụi giữa cuộc đời phiêu lãng
Cười nên thơ thành Thánh Tạng ngàn sau
Gió cuốn mãi tâm hồn vào dĩ vãng
Mây lang thang đưa mộng ước phương nào
Ðời có tục mới thêm phần duyên dáng
Ðạo không đường nhưng đích đến đâu xa
Tay dâng đời, dâng nhạc khúc tình ca
Ðể vang mãi những âm ba tuyệt diệu
Lòng có động nhưng tâm hồn trắng phếu
Tâm nhiễm nhơ, em nở nụ Anh Nhi
Em vào đây đừng nói tiếng chia ly
Vì thực chất em là giây thực tại!

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang