Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Nụ cười trong cõi thanh tâm

Thích Thiện Hữu


 

Cực Lạc nơi miền khói bụi
Vô thường trong cõi hư không
Lất phất sương rơi hóa ngọc
Thắm trong nhân thế đóa hồng
 
Trong mưa có lời diệu pháp
Vọng từ ngàn thuở Linh Sơn
Cành trúc long lanh trước mặt
Dệt thành châu sáng thường chơn
 
Nụ cười trong cõi thanh tâm
Vẫn hát như hương Điều Ngự
Chút cành sen nơi Thiện Tự
Ngọt ngào vào tận xa xăm.
 
Lắng nghe chuông chùa tỉnh thức
Vô dư vẫn tại chơn tâm
Cành mai vàng đơm ngàn nụ
Vô sanh không nói tạ từ.

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang