Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐÂY ĐÂU PHẢI PHÙ DU

Lặng lẽ nhìn mây khói

Đề thơ Hàm Tiếu thiền

Nắng vàng chan ngập lối

Đâu đây cảnh thần tiên

Gió đùa trong tia nắng

Nhành mai mơn mởn cười

Hoa anh đào trầm lặng

Trong dáng vẻ bâng khuâng

Sen vàng nơi hồ vắng

Sắc thể luôn hồn nhiên

Cành liễu xanh uyển chuyển

Mưa bảo vẫn bình yên

Trở về thăm quê cũ

Cuối Hạ nắng phai dần

Tần ngần nơi đầu ngõ

Đây đâu phải phù du!!


 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang