Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Dại khờ

Diệu Tuyền


 

                          

Tại sao ta lại dại khờ,

Cuộn tròn theo những cuộc cờ cuồng si

Tại sao ta lại phải đi

Theo giòng thác lũ, lắm khi điên cuồng

 

Ta không ưa ngắm vở tuồng

Của người ca hát làm nguồn bán vui

Tại sao ta lại chôn vùi

Tiếng tâm trong đó, để thui cuộc đời

 

Để cho mặt lấm lọ nồi

Để cho đời cất tiếng cười hả hê

Lòng đau, ta thấy ê chề

Trong cơn chiên trống, làm hề của ai

 

Nhìn cao chẳng thấu mọi bề

Cuối đầu nhìn lại, tìm về lòng ta

Vì sao ta mãi chạy ra

Bây giờ trở lại, đâu mà yên thân

 

Dạt dày vì lắm nợ nần

Phải lo trả nghiệp hết dần mới yên

Mai nầy đừng quá đảo điên

Đừng vì nghiệp báo, chẳng chuyên tu hành

 

Đừng vì uẩn ức loanh quanh

Những gì phải trả, chớ dành mai sau

Trời cao thật lắm nhiệm mầu

Dù không ai thấy, chẳng hầu được yên

 

Giử lòng trong sạch, dịu hiền

Để rồi lắng xuống mọi niềm khổ đau

Đừng gây nghiệp chướng thêm vào

Lặng chìm giông bảo thổi vào nội tâm

 

Một mình trả nghiệp âm thầm

Cuối đầu nhổ hết những mầm xấu xa

Những mầm mới mọc trong ta

Để tâm thanh tịnh, xấu xa xa dần

 

Lancaster Pa.

Nov, 05/04.

 

                                                                                                      

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/daikho.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang