Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Tết không có Má

Bạch Ngọc


 

Tết không có Má là không Tết

Có Má thì Tết nhỏ cũng thành to

Nơi xứ người con niệm Phật cầu cho

Má sống thọ khỏe vui và an lạc

Tết có Má Tết thật đầy ý nghỉa

Má đi đâu chỗ đó sẻ rạng ngời

Những người nghèo kẻ khổ nổi buồn vơi

Vì có Má khơi lên niềm hy vọng

Không có Má đêm giao thừa vắng lặng

Còn ai đâu con cháu đợi chúc mừng

Trên bàn thờ hoa quả có người chưng

Nhang vẩn cháy nhưng không còn nghe giọng

Của ai đó cất lên lời nhật tụng

Ði vòng quanh hương khói thắp quanh nhà

Bóng hình mà con thương quá ngày qua

Trong tâm trí không bao giờ phai nhạt

Tết có Má Tết thật đầy thú vị

Nhà không ai nhưng củng thấy đông người

Má mĩm cười con cháu thấy đời tươi

Niềm hạnh phúc cho những ai còn Mẹ

Xin Má ráng lo giử gìn sức khoẻ

Ðể Vu Lan con sẻ được bông hồng

Mổi Tết về con cháu tụ họp đông

Mừng tuổi Má sống bách niên trường thọ

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tetkhongcoma.htm 

 

 

 


Vào mạng: 13-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang