Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Buông Tay

Diệu Tuyền


 

 Buông tay vứt bỏ cuộc đời

Mặc ai giành giựt, mặc người khen chê

Bước đi rồi chẳng quay về

Mắt nhìn tới trước, chẳng hề ngó sau

 

Sông đời cuồn cuộn đớn đau

Quay về chi nữa, trách sao được đời

Người ta tranh đấu, đổi dời

Người ta xô đẩy, dấy đời sanh linh

 

Thương ai nặng gánh khổ hình

Thương người nhẹ trĩu, bóng hình ngã nghiêng

Bước đi chân thấp, chân xiêng

Cuộc đời nghiệt ngã, triền miên đau buồn

 

Nhục hình không để lệ tuông

Nhớ lời Phật dạy dậy nguồn nội tâm

Xác thân oằn oại, ngấm ngầm

Dùng tâm xô đẩy âm thầm nguồn đau

 

Để hồn trong sạch mai sau

Tâm linh sáng suốt, ánh sao tỏa về

Hồn linh vứt hết não nề

Hồn linh trở lại một bề sạch trong

 

Nhẹ tênh, sáng chói cỏi lòng

Tinh anh, thanh tịnh cả trong lẫn ngoài

Không còn ôm ấp, đoái hoài

Không còn đếm có, để mai chẳng còn

                                    

Lòng không u tối, mõi mòn       

Đường đời rộng mở, thật còn thênh thang

Bước đi vui vẻ trên đàng

Tâm hồn thanh thản, ngập tràn niềm vui.

Lancaster Pa. Nov. 05

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/buongtay.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang