Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Hòa quang, đồng trần

Diệu Tuyền


 

Cũng giòng máu đỏ như tôi

Máu tôi không lạnh, máu em ấm nồng

Giống tôi, em cũng chung đồng

Hòa trong đời sống, giữa lòng trần gian 

 

Thế gian có lắm khổ nàn

Tôi đây đành chịu, than van được gì

Cuộc đời nhiều lắm ai bi

Em không lưu lưyến, có gì tôi vương

 

Em luôn nhịn nhục, nhún nhường

Hòa trong cuộc sống vô thường, đắng cay

Em không đạp đổ, chê bai

Những gì tôi thích, em hay bằng lòng

 

 Như nhau, tất cã công đồng

 Không hơn, không kém, thật lòng vì tôi

 Cùng chung mạch sống mà thôi

 Em không khinh ghét, để rồi tránh xa

 

Em luôn luôn giử lục hòa

Không gây hổn loạn, sinh ra ưu phiền

Để lòng đau đớn liên miên

Để thân mệt mõi, nát nghiền nội tâm

 

Em luôn luôn giữ tình thâm

Trần lao cộng khổ nhiều năm chẳng màn

Em luôn xóa dịu thế gian

Bên em dù lắm khổ nàn cũng vui

 

Khi đời đau đớn, ngậm ngùi

Em luôn chia sẽ, lúc vui lẫn buồn

Trong em có vạn tình thương

Trong tôi có cả suối nguồn tặng nhau

 

  Trong em, có vạn ngọt ngào

  Để tôi xoa dịu niềm đau thân mình

  Để lòng không tạo tham sinh

  Tình em êm thấm, dịu tình người xa

 

 Cạnh em, ánh sáng chan hòa

 Như trăng tỏa ngộ, nhà nhà an vui

 Cùng chung một kiếp con người

Những gì tôi có, em thời chẳng không

Đồng lần, không nghỉ ngoài trong

Tầm tay ai nắm cũng không trong, ngoài

Em, tôi là một, không hai

Là THÂN, TÂM đó, lâu dài nghìn năm...

 

      Lancaster General Hospital.

      Dec. 01.06

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hoaquang.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang