Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Thế Gian

Diệu Tuyền


 

quyện với vô thường.

Để em dừng bước, tìm đường mà tu.

                   

Thế gian biến đổi còn không,

Để hồn tịnh lặng, lòng không còn buồn

Thế gian tuyết đổ mưa tuôn.

Trở về tịnh thất, tiếc thưong làm gì.

 

           Thế gian lắm cuộc sầu bi,

           Trở về xóa bỏ hết đi nổi buồn.

           Trở về tìm lại cội nguồn,

           Sửa sai lối bước, tỏ đường mà đi.

 

           Đừng nên cất giử mà chi

           Mai rồi buông hết, đem đi đâu nào.

           Cứu người thiếu thốn, khổ đau,

           Cho người hạnh phúc, còn đâu nổi buồn.

 

 "Thấy người hoạn nạn thì thương,

   Thương đời, cứu giúp khổ vương trong đời,

   Mai nầy nhẹ gánh xa khơi,

   Ra đi thanh thản, về nơi an nhàn..

 

           Jan. 15.03. Lancaster Pa.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thegian.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang