Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tánh Thấy, tánh Nghe trong Thiền

Cư sĩ Thoại Hoa


Nhà tôi cạnh bến sông sâu,

Bình minh ấm áp, dập dìu thuyền buôn.

Mây cao, trời rộng, nắng tuôn,

Thuyền này chở quít, bưởi, buồng chuối, cam,

Thuyền kia xôi, đậu, bắp, cơm,

Khói bay nghi ngút tỏa thơm một vùng,

Thi nhau mời khách vào cùng,

Tiếng cao tiếng thấp mông lung đón chờ.

Thuyền xa cô lái ảo mờ,

Tiếng hò lanh lảnh, lửng lơ giữa trời.

Sương mù, ông lão ngoài khơi,

Thả câu, gác mái, nghỉ ngơi chén trà.

Đôi bờ dương liễu la đà,

Cỏ cây tươi thắm, lá hoa khắp cùng,

Chuông chùa văng vẳng hư không,

Lưng trời bát ngát, thấy lòng thảnh thơi.

 

 


Vào mạng: 06-07-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang