Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Ngày Mẹ Mất

Thích Phước Huệ

(Thân tặng gia đình anh Đức)


Mùng tám tháng ba ngày mẹ mất

Con bàng hoàng kinh khiếp biết bao

Con không muốn tin là sự thật

Vội vàng ôm mẹ khóc mà kêu

Mẹ ơi mẹ...về với con đi mẹ,

Con bơ vơ lạc lõng lắm mẹ ơi!

Nhưng hỡi ơi, mẹ nằm yên bất động

Người biết rằng con trẻ khóc hay không?!

Chưa nửa cuộc đời con phải tiễn

Một lần Ba rồi Mẹ ra đi,

Ba ơi! con chẳng còn chi

Mẹ ơi! con chẳng còn gì

Bơ vơ đến cả khi đi lúc về!


 


Vào mạng: 1-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang