Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay 

Đại đức  THÍCH PHƯỚC HUỆ

Phụ trách của hai trang websites: Đạo Phật Ngày Nay Tủ Sách Phật Học
Email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
              tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
.. .. .. ..
.....Trở về hiện tại    Thích Phước Huệ
.....Tình nghĩa Vu-lan     Thích Phước Huệ
.....Cổ Phật Khất Thực      Thích Phước Huệ
.....Vài Cảm Nhận Từ Hội Thi Giáo Lý Dành Cho Phật Tử     Thích Phước Huệ
.....Những ý kiến & nhận xét của chư Tôn đức trong hội thi giáo lý Phật tử    Thích Phước Huệ
....Vai trò hoằng pháp của Tăng-Ni trẻ trong thời đại mới     Thích Phước Huệ
....Hành trình cứu trợ cơn bão số 6 tại miền Trung của HVPG Việt Nam       Phước Huệ
- Minh Khương
 
THƠ
 
.....Cầu Nguyện    (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Về Thăm Mẹ   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Tin Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ
.....Ngày Mẹ Mất   (thơ)   Thích Phước Huệ

 .........

......................................Trở về "Mục lục tác giả"

Mục Lục

PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG

Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Thơ  | Tin Tức PG | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichphuochue.htm
Cập nhật ngày  25-5-2007