Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

          Đứt Tay

Diệu Tuyền


 

Mẹ ơi, nước mắt rơi rồi,

Lệ rơi héo hết nụ cười môi con

Mất đi những tiếng cười dòn

Con nghe vị mặn héo hon cỏi lòng

 

Mẹ ơi, máu chảy trong lòng

Con nghe hơi ấm hòa giòng lệ rơi

Mẹ ơi, con đứt tay rồi

Ôi đau đớn quá, máu rơi nhỏ giòng

 

Máu con loãng tựa giòng sông

Vết thương sâu, rộng giữa lòng thế gian

Một mình giữa lúc nguy nàn

Đưa tay vào miệng, hầu tan đau liền

 

Máu cùng lệ chảy liên miên

Con nghe vị mặn nối liền vết thương

Máu là mạch sống vô thường

Bao giờ cô động, hết đường về tim

 

Trời làm máu chảy, ruột mềm

Máu còn vị mặn, buồng tim còn hồng

Mẹ ơi, thuốc đắng, cay nồng

Con xin uống hết, để lòng bớt đau

 

Mẹ ơi, mong một ngày nào

Con về bên mẹ, quì trao nổi niềm

Để nghe lời nói dịu hiền

Của người từ mẫu ở miền xa xăm.

 

Lancaster General Hospital Pa.

October.2003

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/duttay.htm 

 

 

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang