Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

SỐNG

Thích Nhật Từ


 

Đọc chọn lọc, viết những gì tâm đắc
Nói khi cần, tâm chánh niệm luôn khi
Chơi có lúc, học tập không mệt mỏi
Cuộc thành công, sớm tối ắt có thì.
 
Ăn vừa phải, nhai kỷ trong tỉnh thức
Ít chạy nằm, đi thong thả luôn luôn
Đừng hoang phí, sống điều, không tiếc nuối
Sống trăm năm khoẻ mạnh, ấy chuyện thường.
 
Không chê trách, luôn khen người, việc tốt
Không hận thù; tình thương trải nơi nơi
Không vọng động để tâm thiền định tĩnh
Sống thong dong, an lạc giữa cõi đời.

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang