Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Mẹ về

Thích Nguyên Hùng
 
I
Quang gánh trên vai mẹ gánh gồng
Thân cò lặn lội suốt chiều đông
Nuôi con khôn lớn quên ngày tháng
Quên cả gian truân giữa ruộng đồng
 
II
Tháng bảy mưa ngâu cuốc gọi hồn
Cánh cò nghiêng ngã giữa chiều hôm
Gió mênh mông lạnh hồn se sắt
Dáng mẹ đi về giữa bão giông.
 
III
Dưới đèn phương cảo hồi chuông giậy
Mấy kẻ tha hương đượm đượm buồn
Đốt lò hương tịnh tâm không giới
Dáng mẹ hiện về giữa có không.

 


Cập nhật: 18-8-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang