Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ÐƠN CÔI
(Trích Khoảnh Khắc Rong Rêu)
Vườn xuân ai cũng trầm tư
Hỏi viên sỏi nhỏ bây chừ là bao
Ðã qua giây phút ngọt ngào
Mở lòng đón nhận dòng Tào truyền sang
Cũng điệu hát cũng cung đàn
Mà sao ấm cả trong làn máu da
Cũng đôi mắt cũng mượt mà
Mà nghe mát cả hằng sa cõi lòng
Bầu trời này đã thong dong
Về nơi định thể vẫn đồng thiên chơn
Mùi trần cõi lạc nào hơn
Không, đây chẳng phải Lô Sơn ngày nào
Núi không thấp, tùng không cao
Trúc va tiếng sỏi rạt rào gấm hoa
Một mình ôm bóng Ta-bà
Xây lầu Bát Bảo người qua trụ hình
Một mình vào chốn vô minh
Ðể đem tinh thể nguyên sinh giúp đời
Một mình nơi nụ đơn côi
Trao nguồn tỉnh thức vẫn ngồi dưới hiên!

 


Vào mạng: 23-1-2002

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang