Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

MỘNG - TỈNH

Thích Nữ Chân Nguyên


 

Gió trăng lối cũ còn đây
Tìm đâu vết nhạn những ngày xa khơi
Chiều tàn nhặt cánh hoa rơi
Giữ làm bảo vật nhớ thời đã qua
Thật xa mà cũng chưa xa
Vương đài hồ mộng lựa là sao quên
Đêm mưa tí tách qua phên
Trăng về lỡ hội gọi tên bạn hiền
Có-không tan hợp là duyên
Cánh chim còn dấu giữa miền hư vô?
 
***
Đã đi qua nửa đời người
Đã đi qua nửa nụ cười nhân sinh
Tàn canh chuông đổ giật mình
Mộng trong giấc mộng nhạt hình khói sương.
Dharamsala- tháng 2-2000

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang