Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Xây Chùa

Diệu Tuyền


 

Xây chùa trên cát để chơi,

Qua cơn sóng cuộn, cuốn trôi ngôi chùa

Tuổi thơ chẳng biết lọc lừa

Xây chùa trên cát chẳng ngừa nước trôi.

 

Tâm tư còn có đổi dời,

Làm sao cảnh vật muôn đời chẳng thay

 Sắc màu phơi nắng sẽ phai,

Nước còn lúc cạn, chẳng mai luôn đầy.

 

Cuộc đời đâu mại sum vầy

Như trăng và nước, khi đầy, khi vơi

Như sao mai mọc phương trời

Sáng trong phút chốc, để rồi lặn sâu

 

Mặt trời lên, mọc ngang đầu

Khí trời nóng bức, khổ sầu vì thân

Rađời vốn trả nợ nần

Sanh ra để chịu tấm thân đọa đày

Cuộc đời nhiều lắm chẳng may

Làm sao xóa bỏ khổ, cay, hận, sầu

 

Thân người đau đớn vì đâu

Ngước nhìn cao vút, cuối sâu tâm hồn

Tìm đâu ra hết cội nguồn

Vì sao tâm có nổi buồn hôm nay

 

Để tâm vứt hết đọa đày

Xây chùa trong cỏi tâm nầy mà thôi

Mặc đời xuôi ngược, xa xôi

Trở về tìm lại đạo đời trong tâm

 

Trở về sống kiếp âm thâm

Trở về dựng cột, đúc mầm, mống xây

Để tâm có một lâu đài

Ngàn năm còn đó, không ngày sụp, tan.

 

 Lancaster, Pennsylvania

 May, 13/04.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/xaychua.htm 

 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang