Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Phương Tâm Ca

TT. Thích Giác Toàn

 
Em có một trái tim
Trái tim em hồng đỏ
Mộng thắm ngàn ước mơ
Em làm sao dám bỏ.
Anh có một trái tim
Trái tim anh rạng ngời
Quê hương và xứ sở
Anh dâng hiến cho đời.
 
Tôi cũng có trái tim
Trái tim tôi thì nguyện
Môﴠnửa dâng PHẬT, NGƯỜI
Còn một nửa xin dâng
CÂY TÙNG PHƯƠNG BIỂN KHƠI.
 
Mẹ cũng có trái tim
Trái tim mẹ thiêng liêng
Hy sinh cho con mãi
Mong sao con trọn hiền.
 
Cha cũng có trái tim
Trái tim cha thì khác
Trí dũng và sơn hà
Bia danh đời phải tạc.
 
Bồ-tát Quảng Đức thì
Có trái tim lưu ly
Chuyển tham tàn tỉnh thức
Trước ánh đạo từ bi.
 
Chúa cũng có trái tim
Tim bác ái vô biên
Thương vạn loài chịu đựng
Thập tự giá trên vai
Gánh vác cho NGƯỜI yên.
 
Phật cũng có trái tim
Mầu nhiệm và lặng im
Hào quang siêu nhật nguyệt
Chiếu thế mộng tam thiên
Giải thoát cõi trần duyên.
 
Núi rừng và biển cả
Trời đất và muông chim
Cỏ cây và thú dã
Tất cả đều có tim.
 
Tôi cúi đầu mặc niệm
Những giọt máu hồng tươi
Nhứng trái tim đại ngã
Đã điểm tô sinh hoá
Cho hằng vạn nụ cười.
 
TRÁI TIM- nguồn hơi thở
Phương Tâm Ca tuyệt vời.

Tháng 4/ 1974

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang