Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Ngắm núi

Thích Nguyên Hiền


 

Sớm dậy nhìn ra vách núi
Mang mang một cõi không lời
Gió tự trùng khơi lên tuổi
Vô tình núi vẫn im hơi
Hồ tăng chín năm diện bích
Cành ươm năm lá nhiệm mầu
Du tăng chừ ngắm núi
Sinh tồn thổi rát xưa sau
Xanh thẳm một màu cổ tái
Đá vàng ướm hỏi một câu
Lặng lẽ vừng đông nhóm lửa
Sưởi lòng giá lạnh thiên thâu
Suối ngầm hóa thành thác đổ
Chim tha một cọng rơm vàng
Thả vô tình vào cõi biếc
Mấy vần thơ lạnh miên man.
Lăng Cô sớm – Mạnh đông Canh Thìn

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang