Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
XÓM CŨ

 Bông cúc trắng bên vườn quê ngoại đó

Nở bao mùa chuyên chở nổi nắng mưa

Thôn xóm nghèo mẹ một đời cơ cực

Nuôi lớn đời con qua bao mức thăng trầm

 

Khói lam chiều vờn qua tiếng chuông ngân

Mùi rạ mới em chân trần cúi gặt

Trở lại quê mình  mái chùa xưa trầm mặc

U uẩn chiều quay quắt nước sông trôi.

 

Con lớn lên rồi mãi bước vào đời

Tiếng gọi con tim một thời son trẻ

Ngồi lại đây góc giảng đường lặng lẽ

Chạnh nổi lòng khe khẻ một miền quê.

 


Vào mạng: 1-12-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang