Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Mở Ra Cánh Cửa

Diệu Tuyền


 

Mở ra cánh cửa nhìn đời

Thấy khung trời rộng giửa trời bao la

Thấy rồi vẫn tịnh trong ta

Thấy rồi quán chuyển lòng ra tu hành.

 

Mắt ta vẫn ngắm và nhìn

Tâm ta hiểu rỏ ẩn tình bên trong

Hiểu rồi, không chứa trong lòng

Thấy rồi không dể sóng lòng oặn lên

 

Thấy rồi, hiểu rỏ cần nên

Đưa tay cứu giúp người bên xóm giềng

Không gì là chỉ có riêng

Mình ta thôi đấy, xóm giềng thì không

 

Không vì ích kỹ trong lòng

Không cần biết đến kẻ trong, người ngoài

Không gì là của riêng ai

Không gì là của trong, ngoài mà thôi

 

Nhìn ra xa, rộng trên đời

Theo giòng luân chuyển đổi dời thế gian

Người người cuốn chạy trên đàng

Kịp theo trào mới, vội vàng, gian truân

 

Thân tâm không kịp nghỉ, ngừng

Trở về ngồi lại, để đừng cuốn trôi

Theo giòng thác lủ trên đời

Làm thân tan tác, nổi trôi, đau buồn

 

Đừng quên ta có cội nguồn

Đừng quên giử lại tình thương cho mình

Thân tâm ta có vạn tình

Để ta trìu mến, ngắm nhìn chính ta

 

Những gì ta có trong ta

Trong tâm, trong khảm, chính là niềm thương

Để ta không thấy sai đường

Để ta thấu rỏ tình thương nơi mình

 

Có nhân, có nghĩa, có tình

Không phân nặng nhẹ, khác mình với ai

Nhìn ra không nghỉ đúng, sai

Không phân, không biệt với ngày và đêm

 

Dang tay mở rộng buồng tim

Thương người như chính nổi niềm trong ta

Người đau, ta cũng chung hòa

Cuộn trong giòng máu của cha, mẹ mình

 

Để hồn ta có tánh linh

Được trong, được sáng, tỏ hình ngoài, trong

Để luôn rạng rở trong lòng

Nhìn xa, hiểu rộng mà không lạc đường

 

MỞ RA CÁNH CỬA tình thương

Mở ra cánh cửa trên đường vào tâm

Nghìn hoa, nghin lá trổ mầm

Thênh thang, nẻo rộng đường tâm ta về.........

  Lancaster, Pa.   July 06.

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/moracanhcua.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang