Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
TẾT TÂY
Tâm Chơn

Tiếng pháo nổ dòn rộn rã trước sân

Bên bếp lửa bập bùng

Quây quần

Những người con xa xứ

Trong nhau.

 

Mùa đông Arkansas rét buốt canh thâu

Đêm cuối năm băng giá

Tâm hồn kẻ ly hương

Bước tha phương.

 

Hội ngộ nhau đây chung một tình thương

Ấm áp tình người

Thắm tươi tình đạo

 Nguyện trọn đời theo Phật-Pháp-Tăng.

 

Tiếng pháo nổ ran

Tiếng hát ca vang

Đạo-đời chứa chan.

 

Và tôi…

Bình thản đi qua tiếng pháo dòn tan

Của hơn 10 năm chợt vừa nghe lại

Ô hay!

Là lần đầu tiên nơi xứ người

Không buồn

Không vui.

 

Tiếng pháo nổ dòn

Tiếng pháo nổ dòn

Tết tây!

              


           

http://www.buddhismtoday.com/viet/xuan/tettay.htm

 


Vào mạng: 22-01-2009

Trở về mục "Xuân"

Đầu trang