Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Em thơ
Em chợt đến chợt đi như bóng chớp
Chân trời xa lớp lớp cuộn phù vân
Em bước tới bỏ sau lưng khoảng trống
Có lao đao giữa sa mạc mênh mông ?
Mặt  trời  mãi  xuống  lên  vẽ  bóng
Em thản nhiên tay buông thõng, chân trần.
Chúc bình an bên kia bờ huyễn mộng
Người nơi này thao thức nỗi trầm luân
Khuya tắt nến vì mắt vàng mong mỏi
Tràng hạt rơi … đêm lặng đến vô cùng.

 


Vào mạng: 1-11-2001

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang