Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Chùm thơ Yên Tử

Nhất Thanh

 

CHÙA GIẢI OAN
Thái Tông ngán chuyện luân thường
Lên đây quyết đoạn một đường cho xong
Ai ngờ suối chảy ra sông
Vừa lên chân núi mà lòng nhẹ tênh
 
ĐƯỜNG TÙNG
Màn mây phủ, cửa tùng gài
Rễ phơi tam cấp đá bày gấm hoa
Bướm sâu về hót chan hòa
Dựng nguyên khúc "Phóng cuồng ca" thuở nào
 
VƯỜN THÁP
Con về lạy dưới chân Ngài
Giác Hoàng Điều Ngự bậc thầy Trúc Lâm
Bỗng dưng từ cõi âm thầm
Rừng hoa sứ rụng thay tâm cúng dường
 
 CHÙA HOA YÊN
Chuông lan, trời xuống, chiều về
Hoàng mai kết trái Bồ-đề nở hoa
Xưa vua còn lánh Ta-bà
Hoa không ong bướm mới là Hoa Yên
 
TƯỢNG AN KỲ SINH
Đạo sĩ ngày xưa hái thuốc
Dừng chân ngó xuống cuộc đời
Ô hay một hòn đá cuội
Uy nghiêm như dáng con người
 
CHÙA ĐỒNG
Trên đỉnh phù vân nhìn xuống dưới
Hồng trần nào ngại sắc không tâm
Núi non mây nước còn kể thấp
Mới biết đời tu dễ hiểu lầm.

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang